نيازمنديها.اينفو - مرجع تخصصي نيازمنديهاي ايران

نيازمنديها.اينفو - پذيرش آگهي و تبليغ رايگان

صفحه اصلي ثبت نام ورود کاربر تـازه ها تعرفه آگهي تماس با ما
صفحه اصلی ثبت نام ورود کاربر تـازه ها تعرفه آگهي تماس با ما
قوانين سايت راهنماي تبليغات مزاياي انتخاب ستاره مزاياي درج آگهي ويژه  جمعه 29 تیر 1397

آگهي از : خدماتي : خدمات ساختماني
آگهي رايگان

لوله پلي اتيلن

لوله پلي اتيلن

آگهي دهنده لوله پلی اتیلن
تلفن 09120338411 | 03133392225

لوله پلي اتيلن 110 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 110
لوله پلي اتيلن 110
لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 140 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 140 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 16 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 16 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 160 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 160 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 160 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 160 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 160 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 160 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 180 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 180 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 2 اينچ
لوله پلي اتيلن 2 اينچ
لوله پلي اتيلن 20 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 20 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 200 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 200 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 200 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 200 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 225 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 225 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 225 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 225 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 25 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 25 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 25 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 25 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 250 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 250 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 250 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 250 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 280 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 280 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 315 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 315 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 315 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 315 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 32 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 32 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 32 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 32 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 355 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 355 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 355 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 355 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 40 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 40 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 400 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 400 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 400 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 400 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 450 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 450 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 450 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 450 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 50 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 500 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 500 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 500 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 500 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 560 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 560 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 560 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 560 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 6 اينچ
لوله پلي اتيلن 6 اينچ
لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 630 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 630 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 630 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 630 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 75 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 75 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 75 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 75 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 90 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 90 ميليمتر آب
لوله پلي اتيلن 90 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 90 ميليمتر گاز
لوله پلي اتيلن 90 ميليمتر
لوله پلي اتيلن 90 ميليمتر
لوله پلي اتيلن آبرساني
لوله پلي اتيلن آبرساني
لوله پلي اتيلن آبياري
لوله پلي اتيلن آبياري
لوله پلي اتيلن اسپيرال
لوله پلي اتيلن اسپيرال
لوله پلي اتيلن اصفهان
لوله پلي اتيلن اصفهان
لوله پلي اتيلن برق
لوله پلي اتيلن برق
لوله پلي اتيلن فاضلابي
لوله پلي اتيلن فاضلابي
لوله پلي اتيلن فشار قوي
لوله پلي اتيلن فشار قوي
لوله پلي اتيلن قطره اي
لوله پلي اتيلن قطره اي
لوله پلي اتيلن كابلي
لوله پلي اتيلن كابلي
لوله پلي اتيلن كشاورزي
لوله پلي اتيلن كشاورزي
لوله پلي اتيلن گاز
لوله پلي اتيلن گاز
لوله پلي اتيلن گازرساني
لوله پلي اتيلن گازرساني
لوله پلي اتيلن گازي
لوله پلي اتيلن گازي
لوله پلي اتيلن
لوله پلي اتيلن
لوله پلي اتيلن1 اينچ
لوله پلي اتيلن1 اينچ
لوله پلي اتيلن10 اينچ
لوله پلي اتيلن10 اينچ
لوله پلي اتيلن11 اينچ
لوله پلي اتيلن11 اينچ
لوله پلي اتيلن12 اينچ
لوله پلي اتيلن12 اينچ
لوله پلي اتيلن14 اينچ
لوله پلي اتيلن14 اينچ
لوله پلي اتيلن16 اينچ
لوله پلي اتيلن16 اينچ
لوله پلي اتيلن18 اينچ
لوله پلي اتيلن18 اينچ
لوله پلي اتيلن2 اينچ
لوله پلي اتيلن2 اينچ
لوله پلي اتيلن20 اينچ
لوله پلي اتيلن20 اينچ
لوله پلي اتيلن22 اينچ
لوله پلي اتيلن22 اينچ
لوله پلي اتيلن24 اينچ
لوله پلي اتيلن24 اينچ
لوله پلي اتيلن3 اينچ
لوله پلي اتيلن3 اينچ
لوله پلي اتيلن4 اينچ
لوله پلي اتيلن4 اينچ
لوله پلي اتيلن5 اينچ
لوله پلي اتيلن5 اينچ
لوله پلي اتيلن5.5 اينچ
لوله پلي اتيلن5.5 اينچ
لوله پلي اتيلن6 اينچ
لوله پلي اتيلن6 اينچ
لوله پلي اتيلن7 اينچ
لوله پلي اتيلن7 اينچ
لوله پلي اتيلن8 اينچ
لوله پلي اتيلن8 اينچ
لوله پلي اتيلن9 اينچ
لوله پلي اتيلن9 اينچ
لوله پليمري
لوله پليمري
لوله پليكا برقي
لوله پليكا برقي
لوله پليكا رو كار
لوله پليكا رو كار
لوله پليكا زير كار
لوله پليكا زير كار
لوله پليكا فشار ضعيف
لوله پليكا فشار ضعيف
لوله پليكا فشار قوي
لوله پليكا فشار قوي
لوله پليكا ناوداني
لوله پليكا ناوداني
لوله پليكا نيمه قوي
لوله پليكا نيمه قوي
لوله پليكا
لوله پليكا
اتصالات آبرساني پلي اتيلن
اتصالات آبرساني پلي اتيلن
اتصالات جوشي پلي اتيلن
اتصالات جوشي پلي اتيلن
اتصالات رزوه اي پلي اتيلن
اتصالات رزوه اي پلي اتيلن
اتصالات لوله هاي پلي اتيلن
اتصالات لوله هاي پلي اتيلن
اتصالات پلي اتيلن جوشي
اتصالات پلي اتيلن جوشي
اتصالات پلي اتيلن
اتصالات پلي اتيلن
اتصالات پيچي پلي اتيلن
اتصالات پيچي پلي اتيلن
اتصالات گاز رساني پلي اتيلن
اتصالات گاز رساني پلي اتيلن
انواع اتصالات پلي اتيلن
انواع اتصالات پلي اتيلن
تانك پلي اتيلن
تانك پلي اتيلن
تانك كود پلي اتيلن
تانك كود پلي اتيلن
درپوش پلي اتيلن
درپوش پلي اتيلن
دستگاه جوش پلي اتيلن اكسترودر
دستگاه جوش پلي اتيلن اكسترودر
دستگاه جوش پلي اتيلن دستي ۱۱۰
دستگاه جوش پلي اتيلن دستي ۱۱۰
دستگاه جوش پلي اتيلن دستي ۱۶۰
دستگاه جوش پلي اتيلن دستي ۱۶۰
دستگاه جوش پلي اتيلن دستي
دستگاه جوش پلي اتيلن دستي
دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك ۲۵۰
دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك ۲۵۰
دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك
دستگاه جوش پلي اتيلن نيمه هيدروليك
دستگاه جوش پلي اتيلن هيدروليك
دستگاه جوش پلي اتيلن هيدروليك
دستگاه جوش پلي اتيلن
دستگاه جوش پلي اتيلن
رابط هاي پلي اتيلن
رابط هاي پلي اتيلن
رابط پلي اتيلن
رابط پلي اتيلن
رينگ و فلنج پلي اتيلن
رينگ و فلنج پلي اتيلن
زانو پلي اتيلن
زانو پلي اتيلن
سه راه پلي اتيلن
سه راه پلي اتيلن
سه راهي پلي اتيلن
سه راهي پلي اتيلن
شير پلي اتيلن
شير پلي اتيلن
فلنج جوشي پلي اتيلن
فلنج جوشي پلي اتيلن
فلنج پلي اتيلن جوشي
فلنج پلي اتيلن جوشي
فلنج پلي اتيلن
فلنج پلي اتيلن
فيلتر پلي اتيلن
فيلتر پلي اتيلن
لوله آبرساني و آبياري پلي اتيلن
لوله آبرساني و آبياري پلي اتيلن
لوله هاي آبرساني پلي اتيلن
لوله هاي آبرساني پلي اتيلن
لوله هاي پلي اتيلن آبياري
لوله هاي پلي اتيلن آبياري
لوله هاي پلي اتيلن
لوله هاي پلي اتيلن
لوله هاي گازرساني پلي اتيلن
لوله هاي گازرساني پلي اتيلن
لوله و اتصالات پلي اتيلن
لوله و اتصالات پلي اتيلن
لوله گاز پلي اتيلن
لوله گاز پلي اتيلن
مخازن پلي اتيلن
مخازن پلي اتيلن
مخزن پلي اتيلن ايستاده
مخزن پلي اتيلن ايستاده
مخزن پلي اتيلن خوابيده
مخزن پلي اتيلن خوابيده
مخزن پلي اتيلن
مخزن پلي اتيلن
مغزي پلي اتيلن
مغزي پلي اتيلن
موفه بلند پلي اتيلن
موفه بلند پلي اتيلن
موفه رابط پلي اتيلن
موفه رابط پلي اتيلن
موفه پلي اتيلن
موفه پلي اتيلن
واشر پلي اتيلن
واشر پلي اتيلن
پلي اتيلن
پلي اتيلن
ژوئن پلي اتيلن
ژوئن پلي اتيلن
كمربند پلي اتيلن
كمربند پلي اتيلن
كولار پلي اتيلني
كولار پلي اتيلني
گلند پلي اتيلني
گلند پلي اتيلني
جستجوي مرتبط:

لوله |

صفحه    1 تــــازه هــــا خدماتي : خدمات ساختماني

كار در ارتفاع پيچ و رولپلاك شست و شوي نما بدون داربست

كار در ارتفاع پيچ و رولپلاك شست و شوي نما بدون داربست


شركت كار در ارتفاع سيمرغ از سال 1388 در اجراي پروژه هاي شهري و صنعتي به روش دسترسي با طناب Rope Access فعاليت دارد. روش دسترسي با طناب جايگزيني...

امروز

محمدرضا آمدی
تهران، تلفن : 09124487423

نماي مينرال،نمامينرال،نماي مينرالehc،نماي مينرالehc،نمامينرال،

نماي مينرال،نمامينرال،نماي مينرالehc،نماي مينرالehc،نمامينرال،


شركت توليدي نما مينرال شركت توليدي نما مينرال توليد كننده نماهاي خارجي ساختمان (نماي مينرال)(نما مينرالنما مينرال نماي جديد با ساختاري...

امروز

شرکت آینا اندیشه
تهران، تلفن : 09123760833

نماي مينرال - نماي مينرال ehc-شركتهاي توليد كننده نماي مينرال-شركت مينرال اي اچ سي

نماي مينرال - نماي مينرال ehc-شركتهاي توليد كننده نماي مينرال-شركت مينرال اي اچ سي


نماي مينرال چيكا نما نماي مينرال چيكا نما بر پايه سنگهاي ميكرونيزه شده سيليس، گرانيت، مرمريت ،... با تركيبات كوپليمرهاي اكريليكي مي باشد...

امروز

شرکت آینا اندیشه
تهران، تلفن : 09123760833 - 09125334632

رنگ نما،رنگهاي ساختماني،شركت نماسازان نيارش برتر

رنگ نما،رنگهاي ساختماني،شركت نماسازان نيارش برتر


شركت توليدي نماسازان نيارش برتر شركت رنگ نماي ehc شركت توليدي عمراني رنگ نمايehc توليد كننده انواع رنگهاي نما محصولات اين شركت اعم از...

امروز

شرکت آینا اندیشه
تهران، تلفن : 09123760833

شركت رنگسازي اي اج سي،رنگ نما،رنگ

شركت رنگسازي اي اج سي،رنگ نما،رنگ


شركت رنگ سازي اي اچ سي شركت رنگسازي اي اچ سي توليد كننده انواع رنگهاي خارجي ساختمان . رنگهاي اكرليك نما - رنگهاي پاششي يا پمپي نما -رنگهاي...

امروز

شرکت آینا اندیشه
تهران، تلفن : 9123760833

نماي ميرال-نماي مينرال ehc-شركتهاي توليد كننده نماي مينرال-شركت مينرال اي اچ سي

نماي ميرال-نماي مينرال ehc-شركتهاي توليد كننده نماي مينرال-شركت مينرال اي اچ سي


شركت توليدي نما مينرال شركت توليدي نما مينرال توليد كننده نماهاي خارجي ساختمان (نماي مينرال)(نما مينرال) نما مينرال نماي جديد با...

امروز

شرکت آینا اندیشه
تهران، تلفن : 9123760833

شركت توليد نماي مينرال اي اچ سي،نماي مينرال،نما

شركت توليد نماي مينرال اي اچ سي،نماي مينرال،نما


شركت توليدي نماي مينرال اي اچ سي توليد كننده انواع نماهاي مينرال شركت مينرال اي اچ سي بهترين توليد كننده نماي مينرال شركت مينرال اي اچ...

امروز

شرکت آینا اندیشه
تهران، تلفن : 09123760833

اجرنما اصفهان|09135145464|

اجرنما اصفهان|09135145464|


كارخانه آجر سفالين اصفهان | واحد فروش : 09135145464 كارخانه آجر سفالين اصفهان با پشتوانه سالها تجربه در حوزه توليد آجر سفال و با برخورداري از...

1 روز پيش

امیر مبصری
اصفهان، تلفن : 09135145464

كارخانه اجرنسوز اصفهان|09135145464|

كارخانه اجرنسوز اصفهان|09135145464|


كارخانه آجر سفالين اصفهان | واحد فروش : 09135145464 كارخانه آجر سفالين اصفهان با پشتوانه سالها تجربه در حوزه توليد آجر سفال و با برخورداري از...

1 روز پيش

امیر مبصری
اصفهان، تلفن : 09135145464

فندوله ممتاز تيرچه يزد 09135145464

فندوله ممتاز تيرچه يزد 09135145464


تيغه: 10*20*20 همراه نيمه 10*10*20 در هر متر مربع تعداد 25 قالب. تيغه:22*20*10 همراه با نيمه 22*10*10 در هر متر مربع تعداد 22 قالب. تيغه: 30*20*10 همراه با نيمه...

1 روز پيش

امیر مبصری
يزد، تلفن : 09135145464-09139741336

صفحه  1  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10   

زيرگروهها
 خدماتي خدماتي
  برق و الكترونيك
  خدمات مسافرتي
  خدمات مهاجرتي
  صادرات و واردات
  توزيع كالا
  خدمات ترجمه و زبان
  حمل و نقل
  خدمات منزل
  خدمات پزشكي
  خدمات ورزشي
   خدمات ساختماني
  خدمات مجالس
  پخش مواد غذايي
  بيمه و وكالت
  مالي و اداري
  تايپ و تكثير
  چاپ و تبليغات
  مشاوره
  خدمات كشاورزي
  خدمات بازرگاني
  خدمات صنعتي
  ماشينهاي اداري
  زيبايي و بهداشت
  تعمير لوازم
  گوناگون
جستجوي سفارشي در آگهي ها

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است

صفحه اصلي | ثبت نام | ورود کاربر | تـازه ها | تعرفه آگهي | تماس با ما | در باره ما